KNOWLEDGE CENTRE defBanner


Groter wins met sonneblom

Krediet: Lanbouweekblad

Sensako se teel- en produkontwikkeling vir sonneblom is gemik op
teelmateriaal van topgehalte met die oog op hoë olielewering, wat goeie
opbrengste en meer geld in die boer se sak beteken.

Die olie-inhoud van sonneblomme het die afgelope paar jaar gedaal weens die klem op opbrengs. Dié neiging het ’n invloed op die winsgewendheid van die oliebedryf. Volgens kenners is die gemiddelde olie-inhoud van beskikbare kultivars in Suid-Afrika heelwat laer as dié van kultivars in Argentinië en die Baltiese lande. 

Topteelmateriaal
Syngenta word allerweë beskou as die wêreldleier in sonneblomteelmateriaal. Met die samesmelting van Syngenta en Sensako het Sensako direkte toegang bekom tot sonneblomteelmateriaal van topgehalte.
Volgens Andries Wessels, verkoops- en produkontwikkelingsbestuurder vir saad by Syngenta, kry die sonneblomprodusent nou die voordeel van die nuutste genetiese eienskappe en hoë-olie-inhoudkultivars met bykomende weerstand teen onkruiddoders.

Charles Basson, sonneblomteelprojekleier by Syngenta, sê in die Syngenta-sonneblomteelprogram konsentreer hulle op die volgende belangrike en noodsaaklike eienskappe:

>> Olie-inhoud. Die benadering is om vroeg reeds vir hoë olie-inhoud te selekteer.

>> Agrotipe. Dit sluit in die algehele voorkoms van die baster oor verskeie omgewings en plantdatums, asook planthoogte, staanvermoë, kopgrootte, dae tot blom en dae tot fisiologiese rypheid.
>> Siekteweerstand. Dit behels die algehele gesondheid van die baster oor die groeityd, asook weerstand teen spesifieke siektes, soos Sclerotinia.
>> Onkruiddoderweerstand.
>> Graanopbrengs. Die klem is op maksimum graanopbrengs, tesame met goeie stabiliteit en aanpasbaarheid oor omgewings en jare.
>> Saadproduksie. Ouerlyne word ondersoek met die oog op aanpasbaarheid in die produksiegebiede, opbrengs en siekteweerstand.

SY 3970CL van Syngenta is een van die nuwegenerasie-sonneblombasters wat geplant kan word met die oog op hoë olielewering. Die standaard vir olie-inhoud by sonneblomsaad is 36- 38%, maar met die Sensakokultivar het produsente in die afgelope paar jaar 42-50% olie-opbrengs behaal.

Navrae: Web: www.sensako.co.za

Download Article