KNOWLEDGE CENTRE defBanner


KORING bly ’n alternatief as WINTERGRAANGEWAS

Krediet: SA Graan/Grain

Magda du Toit, namens Sensako
In die sentrale dele van die land is koring ’n goeie wisselbougewas en bied dit ’n alternatiewe opsie aan produsente om in die winter in die somerreënvalgebied te plant. Volgens Andries Wessels, kommersiële en saadprodukontwikkelingsbestuurder by Syngenta, pas koring uitstekend in ’n wisselboustelsel in.
Hy wys voorts daarop dat koringreste wat na oes op die lande gelaat word, veeldoelige voordele inhou. “Oesreste help om winderosie te bekamp. Die reste help ook dat die wind nie die grond uitdroog en wegwaai nie. Die deklaag, wat oesreste sowel as doodgespuite materiaal op die lande insluit, is belangrik om vog te bewaar en onkruidontkieming te beperk. Organiese materiaal op die lande is direk verwant aan ’n verbetering in grondvrugbaarheid, grondstruktuur en grondpotensiaal en ons kan dit sien as die hoeksteen van volhoubare boerdery.”

Volgens hom bied ’n wisselboustelsel die volgende voordele:
>>Beperking van plantsiektes
Grondgedraagde wortelsiektes is ’n toenemende bedreiging vir koringproduksie. Wisselbou kan ’n bydrae lewer tot die beheer van plantsiektes op verskillende gewasse.
>>Bestuur van onkruiddruk
Onkruid kompeteer met gewasse vir water, voedingselemente, sonlig en spasie en kan graanopbrengste met tot 20% verminder. Wisselbou bring mee dat verskillende onkruiddoders op die onderskeie gewasse gebruik word om die onkruid te beheer. “Nie alleen is dit ’n goeie praktyk om die opbou van onkruiddoderweerstand te bekamp nie, maar doeltreffende onkruidbeheer in een gewas beteken dat ’n ander gewas verbou kan word sonder dat dit nodig is om duur selektiewe onkruiddoders in die volgende seisoen in die ander gewas te gebruik. Die potensiaal vir die opbou van onkruiddoderresidue in die grondprofi el word ook beperk,” meen Wessels.
>>Verhoogde grondvrugbaarheid
Wisselbou bied verder die geleentheid om die stikstof wat deur sekere peulgewasse in die grond vasgelê word, te benut. “Opbrengs- en proteïenverhogings in koring wat na ’n peulgewas op ’n land geplant word, is al in proewe en die praktyk gedemonstreer.
Die insluiting van ’n peul- of oliesaadgewas in die wisselboustelsel kan winsgewendheid verbeter deur opbrengste te verhoog,” aldus Wessels.

Deeglike beplanning bly steeds noodsaaklik. “Produksierisiko’s moet steeds hanteer of vermy word en dit is veral belangrik wanneer ’n produsent nie so vertroud met ’n gewas is nie. Dit is ontsettend belangrik dat produsente hulle moet vergewis van die fyner verbouingsaspekte van alternatiewe of wissselbougewasse,” meen Wessels. Die kern van die voedselprodusent se sukses om mededingend te bly produseer, berus op goeie genetika, verbouingspraktyke en die klimaatsomstandighede. Die insetkostekomponent kan afwaarts bestuur word deur verbeterde verbouingspraktyke toe te pas om onder meer die opbrengsmikpunte te bereik.

Belangrike bestuursbesluite
>>Pas presisieboerderybeginsels soos goeie geheelplaasbeplanning en grondontledings vir ’n toepaslike bemestings- en bekalkingsprogram toe.
>>Gebruik ’n wisselboustelsel wat gebaseer is op die inligting wat verkry is uit inligtingstelsels.
>>Bestuur beskikbare grondwater effektief sodat tydig geplant kan word.
>>Pas basiese agronomiese bestuursbeginsels en praktyke soos goeie en volhoubare grondbewerkingspraktyke toe.
>>Plant kwaliteitsaad met nuwe genetika.
>>Kies die regte plantdatum en plantdigtheid vir die kultivar pakket.
>>Plant teen die geskikte planterspoed en op die regte plantdiepte.
>>Volg goeie geïntegreerde onkruid-, insek- en siektebeheerprogramme.
>>Verseker die tydige oes van ryp graan.
Koringopbrengs word deur die aantal plante per hektaar, die aantal are per plant, die korrelgetal per aar en die individuele graankorrelmassa bepaal. “Uiteindelike opbrengs word tydens die hooffases van plantontwikkeling in die verskillende groeistadiums beïnvloed.”

Kultivarkeuse
Omdat kultivars verskil in hul reaksie op die omgewing en produksietoestande,is kultivarkeuse ’n bepalende faktor wanneer dit byopbrengs en wins kom. Sekere kultivars presteer beter by ’n laer opbrengspotensiaal,terwyl ander weer gedy onder hoë-opbrengspotensiaaltoestande. Sekere kultivars is wyd aangepas, maar kandalk te kort skiet as dit by siekteverdraagsaamheid kom. Dit is ook belangrik om te onthou dat ’n hoë opbrengs soms negatief korreleer met eienskappe soos proteïeninhoud, bakkwaliteit en hektolitermassa. Syngenta beveel ’n kultivarpakket aan vir goeie risikoverspreiding.
SST 3197 is die nuwe ster in die Sensako-koringpakket en bied goeie en stabiele opbrengste met vroeë aanplantings oor die hele winterkoringproduksiegebied. Die goeie stoelvermoë van die kultivar stel die plant in staat om die grond vinnig te bedek en so word waai- en vogverliesprobleme beperk. Die kultivar beskik oor uitstekende weerstand teen geel- en blaarroes.
SST 374 is ’n vinnige kortgroeiseisoenkultivar vir laat aanplantings met uitstekende graankwaliteit. Dit het uitstekende pitvastheid en weerstand teen omval en bied ook goeie weerstand teen Russiese koringluis.
SST 356 is ’n ou en welbekende staatmaker met ’n mediumgroeiperiode en is geskik vir vroeë en laat aanplantings onder droëland en aanvullende besproeiing. Dit is veral goed aangepas vir toestande in die Oos-Vrystaat. Dit is ’n kort plant met goeie omvalweerstand wat ook uitstekende weerstand teen geelroes en goeie weerstand teen Russiese koringluis bied.
SST 387 is ’n langgroeiperiode-winterkultivar met uitstekende siekteweerstand en hoë opbrengspotensiaal en is veral geskik vir aanplantings in die Wes-Vrystaat. Dit het ’n voortrefl ike stoelvermoë en bied ook uitstekende pitvastheid vir minder voëlskade. Dit bied verder goeie hitte- en droogteverdraagsaamheid en is bestand teen geel- en stamroes. Dit lewer goeie graankwaliteit.
SST 347: Hoë opbrengs en kwaliteit is saamgevoeg in hierdie langgroeiperiode-winterkultivar wat geskik is vir alle vroeë droëlandkoringaanplantings, maar by uitstek vir die Oos-Vrystaat. Die kultivar bied uitstekende pitvastheid vir minder voëlskade. Dit is ’n langer plant, maar het weerstand teen omval en uitloop en bied ook goeie weerstand teen Russiese koringluis.

Navrae: Web: sagrainmag.co.za
 

Download Article