KNOWLEDGE CENTRE defBanner


Wat is ‘n sak gesertifiseerde Sensako saad werd?

Die blou etiket oormerk aan ‘n Sensako sak saad met landswapen en die woorde “SA Gesertifiseerde Saad” daarop, is die boer se waarborg dat die saad oor verskeie generasies van voortplanting op meer as 90 kontrolepunte van die onafhanklike Nasionale Saadsertifiserings liggaam, SANSOR, gesertifiseer is vir genetiese variëteit suiwerheid en identiteit. Dit sluit veldinspeksies, inspeksies by verwerkingsaanlegte en laboratoriumtoetse in. Hiermee verseker Sesako telersaad aan boere met ‘n volledige isolasie produksie geskiedenis rekord, standvastig bekende hoë kwaliteit eienskappe asook opbrengspotensiaal, om perfek in te pas by hedendaagse risikobestuur van presisieboerdery. 

 

Die moontlikheid om nou met gesofistikeerde satelliet-, hommeltuig- en robotdata insameling elke plant op ‘n land te monitor en sy prestasie te meet, skep ‘n nuwe toekoms waarin die ware potensiaal van gesertifiseerde saad boere mag verras, omdat die kans nou bestaan om met groot gerigte presisie bemesting, onkruid- en plaagbeheer gedurende alle groeistadia van die plant toe te pas. Dit is temeer regverdiging om in gesertifiseerde Sensako saad te belê. 

 

Die oesverwagting waarmee boere Sensako saad koop berus op die besondere vermoë van die saad om die volle waarde van alle ander produksie insette te kan ontgin en benut. Met vinnige siektevrye ontkieming, sterk groeikragtige opkoms en ontwikkeling deur alle groeistadia, bied Sensako saad ‘n eenvormige plantpopulasie stand wat onkruid- en plaagbeheer asook oesinsameling baie vergemaklik. Behalwe dat die saad voor gesertifiseerde vermeerdering deur kwekers in uitgebreide Sensako proefplaas navorsingsproewe getoets is, is demonstrasie persele ook reeds aangeplant waar boere die prestasie van gesertifiseerde kultivar saad in hulle eie omgewing kan waarneem.

 

Vir boere beteken Sensako saad ondermeer op die lande bepaalde kultivars se geskiktheid vir vroeë- en laat aanplantings, wye aanpasbaarheid by verskillende grond- en klimaatstoestande, goeie siekte verdraagsaamheid eienskappe, egalige rypwording met gesogte pitvorm groottes en kleur wat van elke saad ‘n winsgewende plantfabriek maak. 

 

Dit het een sterk boodskap: Kies saad om te plant gebaseer op die kwaliteite wat verbruikers van graanprodukte verlang. Die prys wat verbruikers bereid is om te betaal vir kwaliteit produkte van kwaliteit grondstowwe bepaal die wins wat u as boer kan maak op ‘n saadbelegging in ‘n oes. Dit is op die graderingstafel waar Rand en Sent gesertifiseerde saad se oeswins van ander saad skei. 

 

Hoewel saad ‘n mindere koste om ‘n oes te verbou verteenwoordig, is dit ewe-eens waar dat saadkwaliteit die deurslaggewendste faktor is wat met oesdag die wins bepaal. In die groter prent is alle ander koste insette so oorweldigend dat dit net nie sin maak om nie die heel beste gesertifiseerde saad met die meeste opbrengspotensiaal en prestasie eienskappe te plant nie. 

 

Die meeste van die aanbevole gesertifiseerde kultivars in hierdie Saadgids is nou PBR (Planttelersregte) beskerm. Dit is ‘n intelektuele eiendomsreg toegestaan aan kwekers van nuwe plantvariëteite vir die beskerming daarvan teen ekploïtasie sonder toestemming.