KNOWLEDGE CENTRE defBanner


Besproeiingskoring ideaal in wisselboustelsels

Gewasproduksie is altyd onderhewig aan risiko’s. Wisselbou is een van die bestuursaspekte wat ingespan kan word om produksierisiko’s te versprei en wat kan help dat produsente op die lange duur meer volhoubaar produseer.

WISSELBOU VRA DEEGLIKE langtermynbeplanning asook seisoenale bestuur. Ander faktore wat ‘n rol speel is die klimaat en gepaardgaande alternatiewe gewasmoontlikhede, tegniese kennis, grondbewerkings en meganisasie. Gewasbeskermingsprodukte wat op gewasse binne die totale program gebruik word, moet ook in ag geneem word omdat dit ‘n uitwerking op opvolggewasse kan hê.

In ‘n wisselboustelsel kan gewasdiversifikasie sekere risiko’s verlig. Natuurlik moet marges in ag geneem word want uiteindelik moet die hele stelsel tot die produsent se winsgewendheid bydra. Elke produsent sal ‘n stelsel vir sy/haar plaas en klimaatsomstandighede moet ontwerp en vasstel of dit suksesvol is. 

Wisselbou kan help om die opbou van spesifieke onkruide, peste en plae asook siektes in die grond te verminder. Afhangende van die bewerkingsmetodes, kan dit ook op die lange duur ‘n rol speel om die fisiese toestand van die grond te verbeter. Een van die redes waarom opbrengste van somergewasse jaar na jaar toeneem, veral onder besproeiing, is omdat produsente hulle praktyke aanhoudend optimaliseer. Ongelukkig, soos die opbrengste verhoog, vermeerder die peste en plae ook en daarom is dit krities dat die lewensiklusse van hierdie peste en plae met ‘n wisselboustelsel onderbreek word. Koring is die ideale gewas vir hierdie doel.

Baie gewasse se bydrae tot die dikte van die produsent se beursie aan die einde van die seisoen word dikwels in isolasie beoordeel. Dit is egter raadsaam om ‘n gewas te evalueer deur te bepaal wat die gewas se gesamentlike bydrae binne die wisselboustelsel is. 

Koring as opvolggewas

Afhangende van hoe gewasse mekaar binne die wisselboustelsel opvolg, kan sekere gewasse voordeel trek ten opsigte van opbrengs en graankwaliteit binne die gewasopvolgprogram. Besproeiingskoring het ‘n belangrike plek in wisselboustelsels saam met somergewasse soos soja, droëbone, mielies en katoen of gars in die besproeiingsgebiede van Suid-Afrika. Om die vaste koste van ‘n spilpuntstelsel tussen gewasse te verdeel, is ‘n alternatiewe gewas nodig wat geplant kan word direk ná die somergewas gestroop is. Koring is die ideale alternatief onder besproeiing.

Kultivarkeuse is van die belangrikste besluite wat produsente jaarliks moet neem. Aspekte soos die opbrengspotensiaal, aanpasbaarheid, stabiliteit, graangehalte, staanvermoë en siekteverdraagsaamheid bepaal die keuse van ’n kultivar. Sensako het verskeie variëteite vir besproeiingskoring wat geskik is vir ‘n wisselbou- en oorlêstelsel, maar ook vir monokultuur indien dit vir ‘n produsent ‘n beter opsie bied. 

Sensako se produkte word ontwikkel binne die beginsels van vooruitgang met navorsing. Alle nuwe produkte word eers deeglik binne navorsings-, laboratorium- en veldtoestande getoets voordat dit in die mark geplaas word. In hierdie proewe word Sensako se produkte teen sy eie, ander maatskappye en die markleier in die segment se produkte getoets. Volgens dr Francois Koekemoer, direkteur van navorsing by Sensako, word sowat 40 tot 50 verskillende eienskappe van ‘n variëteit op verskeie vlakke in die keuringsproses getoets.

Kleingraan se handleidings vir 2021 beskikbaar

LNR-Kleingraan stel jaarliks produksiehandleidings vir kleingraan in Suid-Afrika saam. Dit bevat omvattende inligting rakende alle aspekte van kleingrane. Die jongste opgedateerde handleidings vir verskillende produksiegebiede is nou beskikbaar.

DIE KULTIVARINLIGTING in Kleingraan se handleidings word jaarliks opgedateer sodat kleingraanprodusente ingeligte besluite kan neem. Met hierdie kennis kan produsente hulle wins optimaliseer deur die korrekte kultivarkeuse te maak. Die handleidings plaas klem op die verskillende kultivars en produksiepraktyke vir die spesifieke gebiede. Kultivars word onder meer gekies deur agronomiese eienskappe, siekteweerstand, fisiologiese toleransie en insekweerstand in ag te neem. Die regte keuse kan bydra tot laer insetkoste en die bestuur van moontlike risiko’s. Die handleidings is ook nuttig vir ontwikkelende kommersiële boere wanneer opleiding verskaf word.

Die handleidings is in Engels en Afrikaans beskikbaar en bestaan uit afsonderlike handleidings vir die somer- en winter-reëngebiede. Aangesien die meeste produsente en mense wat die inligting benodig slimfone en ander tegnologie het, is besluit om die handleidings vanjaar slegs aanlyn beskikbaar te stel. Die handleidings kan gratis hier besigtig of afgelaai word.

Skakel gerus vir Hestia Nienaber rakende enige navrae oor die produksiehandleidings by 058 307 3420 of e-pos deweth@arc.agric.za.

Download Article