Welcome to
 

SENSAKO (PTY) LTD is primarily engaged in the breeding and the commercialization of agronomic crops which it markets under the brand name SENSAKO.

Our vision is to optimize both cereal and oilseed production and profitability for the benefit of grain producers and processors alike.

We boast some of the most experienced seed expertise particularly n wheat where our wheat breeding team comprises 60% of the senior wheat breeders in South Africa and with over 150 years of combined experience.

We call it the 'Sensako effect'

A unique combination of yield and quality driven through research

Ons noem dit die 'Sensako effek'

'n Uitnemende kombinasie van opbrengs en kwaliteit deur navorsing
 

OUR PRODUCTS
Coming Soon
Coming Soon
About Us

About Sensako

SENSAKO (PTY) LTD is primarily engaged in the breeding and the commercialization of agronomic crop seed which it markets under the brand name SENSAKO. Our vision is to optimize cereal and oil seed production and profitability for the benefit of grain crop producers and processors alike.

Our wheat breeding team comprises 60% of the
>More

Latest News
Koring ontwikkeling en genetiese vordering

Deur Roean Wessels - Winterkoringteler

Broodkoring, Triticum aestivum soos ons dit vandag ken, is die gevolg van 'n kruising tuss
>More

Verbetering in genetiese opbrengspotensiaal binne Sensako se besproeiingsprogram

Deur Stephan De Groot – Besproeiingskoringteler

Elke produsent se hoofdoel is om enige gewas so winsgewend moontlik te bestuur, waa
>More

Gallery
View our latest images
EXISTING CULTIVARS
Barley / Gars
Winterreëngebied
Winter rainfall region
Lucerne / Lusern
Winter active cultivar
Winter aktiewe kultivar
SSL 5148
Maize / Mielies
Summer rainfall region
Somerreëngebied
SNK61(OPV)
Oats / Hawer
Besproeiing / Winterweiding
Irrigation / Winter Grazing
Winterreëngebied / Winterweiding
Winterrainfall region / Winter Grazing
Droëland / Winterweiding
Dryland / Winter Grazing
Soybean / Sojabone
Speciality products / Spesialiteitsprodukte
Besproeiingsverbouing
Irrigation production
Sunflower / Sonneblom
NEW CULTIVARS
Barley / Gars
Winterreëngebied
Winter rainfall region
Lucerne / Lusern
Winter active cultivar
Winter aktiewe kultivar
Maize / Mielies
Summer rainfall region
Somerreëngebied
SNK 2768 Conventional hybrid
Oats / Hawer
Besproeiing / Winterweiding
Irrigation / Winter Grazing
Winterreëngebied / Winterweiding
Winterrainfall region / Winter Grazing
Droëland / Winterweiding
Dryland / Winter Grazing
Oats production practices/ Hawer produksie-praktyke
Soybean / Sojabone
Speciality products / Spesialiteitsprodukte
Besproeiingsverbouing
Irrigation production
A range of products for every market
Sunflower / Sonneblom
Wheat / Koring
Kaap / Winterreëngebied
Cape / Winter rainfall region
SST 087
SST 0127
Disease resistance/Siekteweerstand
Droëlandverbouing
Dryland production
SST 316
SST 317
SST 387
SST 3149
Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 884
SST 895
SST 8135