Product Detail
Products / Wheat / SST 877

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 877

English description:

A long growthperiod cultivar with excellent yield potential and good disease resistance

 • Good yield potential with good grain quality
 • Adapted to early plantings in all irrigation areas
 • Have the 'stay green' characteristic indicating good drought tolerance and an extended photosynthetic capacity with a positive effect on yield
 • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
 • Good pre-harvest sprouting resistance
 • Good root system for extended water and nutrient uptake
 • Good resistance against yellow rust and moderate resistance against leaf rust

Afrikaanse omskrywing:

Lang groeiperiode besproeiingskultivar met uitstekende opbrengspotensiaal

 • Goeie opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
 • Aangepas vir vroeë aanplantings in al die besproeiingsareas
 • Beskik oor die "stay green" karaktereienskap wat goeie droogteverdraagsaamheid aandui asook ‘n goeie fotosinterende kapasiteit, wat ‘n positiewe effek het op opbrengs
 • Die kultivar besit oor goeie uitloopweerstand
 • Beskik oor die soliede stam karaktereienskap wat die kultivar goeie omvalweerstand gee
 • Beskik oor weerstand teen geelroes en matige weerstand teen blaarroes

SENSAKO beveel die insluiting van SST 877 in al die besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Growth Period
Stay Green
Nitrogen Efficient
Sprouting
Solid Stem
Lodging Tolerant
Hectolitre Mass
Yellow Rust
Leaf RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK