Product Detail
Products / Wheat / SST 806

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 806

English description:

A medium growth period cultivar with high yield potential and good disease resistance

  • High yield potential with good grain quality
  • Adapted to early plantings in all irrigation areas of South Africa
  • Cultivar has moderate lodging tolerance
  • Good resistance against yellow rust and moderate resistancely susceptible against leaf rust

Afrikaanse omskrywing:

‘n Medium groeiperiode besproeiingskultivar met baie goeie opbrengspotensiaal

  • Uitstekend aangepas by vroeë aanplantings in al die besproeiingsgebiede van Suid-Afrika
  • Goeie graankwaliteit
  • Die kultivar het matige omvalweerstand
  • Goeie weerstand teen geelroes en matige weerstandig tot vatbaar teen blaarroes.

SENSAKO beveel die insluiting van SST 806 in alle besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Growth Period
Hectolitre Mass
Lodging Tolerant
Leaf Rust
Yellow RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK