Product Detail
Products / Wheat / SST 876

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 876

English description:

A medium growth period cultivar with high yield potential and good disease resistance

  • Good yield potential with good grain quality
  • Adapted to early plantings in all irrigation areas of South Africa
  • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
  • Good resistance against yellow rust and moderate resistance against leaf rust

Afrikaanse omskrywing:

‘n Medium groeiperiode besproeiingskultivar met baie goeie opbrengspotensiaal

  • Goeie opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
  • Aangepas by vroee aanplantings in al die besproeiingsareas van Suid Afrika
  • Soliede stam eienskap vir goeie omvalweerstand
  • Goeie weerstand teen geelroes en matige weerstand teen blaarroes

 


SENSAKO beveel die insluiting van SST 876 in alle besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Growth Period
Hectolitre Mass
Solid Stem
Lodging Tolerant
Stem Rust
Leaf Rust
Yellow RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK