Product Detail
Products / Wheat / CRN 826

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
CRN 826

English description:

A medium growth period cultivar with excellent yield potential and good disease resistance

  • High yield potential with good grain quality
  • Adapted to early plantings in all irrigation areas of South Africa
  • This cultivar has moderate pre-harvest sprouting resistance
  • Good resistance against yellow rust and moderate resistance against leaf rust

Afrikaanse omskrywing:

‘n Medium groeiperiode besproeiingskultivar met baie goeie opbrengspotensiaal

  • Goeie opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
  • Uitstekend aangepas by vroeë aanplantings in al die besproeiingsgebiede van Suid-Afrika
  • Beskik oor matige uitloopweerstand
  • Goeie weerstand teen geelroes en matige weerstand teen blaarroes

SENSAKO beveel die insluiting van CRN 826 in alle besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Growth Period
Hectolitre Mass
Sprouting
Lodging Tolerant
Stem Rust
Leaf Rust
Yellow RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK