Product Detail
Products / Wheat / SST 835

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 835

English description:

This medium growth period cultivar has excellent yield potential and has been around for a long time!

  • High yield potential with good grain quality
  • Adapted to medium to late plantings in all the irrigation areas of South Africa
  • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
  • Good resistance against yellow rust and moderate resistance against leaf and stem rust

Afrikaanse omskrywing:

‘n Medium groeiperiode besproeiingskultivar met baie goeie opbrengspotensiaal

  • Hoe opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
  • Uitstekend aangepas by medium tot laat aanplantings in al die besproeiingsgebiede van Suid-Afrika
  • Soliede stam eienskap vir goeie omvalweerstand
  • Goeie weerstand teen geelroes en matige weerstand teen blaar- en stamroes

SENSAKO beveel die insluiting van SST 835 in alle besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Growth Period
Hectolitre Mass
Solid Stem
Lodging Tolerant
Stem Rust
Yellow Rust
Leaf RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK