Product Detail
Products / Wheat / SST 843

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 843

English description:

Short growth period cultivar with high grain yield potential especially in double cropping systems

 • Good yield potential with good grain quality
 • This short growth period cultivar can save on power and water costs!
 • Especially adapted to late plantings in all irrigation areas of South Africa
 • Good root system for extended water and nutrient uptake
 • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
 • Good resistance against yellow rust and moderate resistance against leaf and stem rust

Afrikaanse omskrywing:

‘n Kort groeiperiode besproeiingskultivar met baie goeie opbrengspotensiaal

 • Hoë opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
 • Die kort groeiperiode kultivar kan water en kragkostes spaar!
 • Aangepas by laat aanplantings in al die besproeiingsgebiede van Suid Afrika, veral in kort gewasrotasie-sisteme
 • Goeie wortelsisteem bevorder die opname van voedingstowwe en water wat help om ‘n goeie graad te behou by hoë opbrengste
 • Soliede stam eienskap vir goeie omvalweerstand
 • Goeie weerstand teen geelroes en matige weerstand teen blaar- en stamroes

SENSAKO beveel die insluiting van SST 843 in alle besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Energy Efficient
Water Use Efficient
Growth Period
Hectolitre Mass
Nitrogen Efficient
Lodging Tolerant
Stem Rust
Yellow RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK