Product Detail
Products / Wheat / SST 822

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 822

English description:

A short growth period cultivar with high yield potential

  • Good yield potential with good grain quality
  • This short growth period cultivar can save on power and water costs!
  • Especially adapted to late plantings in all irrigation areas of South Africa
  • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
  • Good resistance against yellow rust and moderate resistance against leaf and stem rust

Afrikaanse omskrywing:

‘n Kort groeiperiode besproeiingskultivar met baie goeie opbrengspotensiaal

  • Goeie opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
  • Die kort groeiperiode kultivar kan water en kragkostes spaar!
  • Uitstekend aangepas by laat aanplantings in al die besproeiingsgebiede van Suid-Afrika
  • Soliede stam eienskap vir goeie omvalweerstand
  • Goeie weerstand teen geelroes en matige weerstand teen blaar- en stamroes

SENSAKO beveel die insluiting van SST 822 in alle besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Energy Efficient
Water Use Efficient
Growth Period
Hectolitre Mass
Lodging Tolerant
Sprouting
Stem Rust
Leaf Rust
Yellow RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK