Product Detail
Products / Wheat / SST 867

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 867

English description:

Long growthperiod cultivar with good yield potential

 • Good yield potential with good grain quality
 • Adapted to early plantings in the Northern Cape and KwaZulu Natal irrigation areas
 • Have the 'stay green' characteristic indicating good drought tolerance and an extended photosynthetic capacity with a positive effect on yield
 • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
 • Good aluminium and pre-harvest sprouting resistance
 • Good resistance against yellow rust and moderate resistance against leaf rust

Afrikaanse omskrywing:

Lang groeiperiode besproeiingskultivar met goeie opbrengspotensiaal

 • Goeie opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
 • Aangepas vir vroee plantings in die Noord Kaap en KwaZulu Natal
 • Beskik oor die "stay green" karaktereienskap wat goeie droogte verdraagsaamheid aandui sowel as‘n goeie fotosinterende kapasiteit, wat ‘n positiewe effek het op opbrengs
 • Soliede stam eienskap vir goeie omvalweerstand
 • Goeie aluminium- en uitloopweerstand
 • Goeie weerstand teen geelroes en matige weerstand teen blaarroes

SENSAKO beveel die insluiting van SST 867 in die meeste besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Sprouting
Aluminum Tolerance
Stay Green
Growth Period
Solid Stem
Lodging Tolerant
Hectolitre Mass
Yellow Rust
Leaf Rust
License AgreementNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK