Product Detail
Products / Wheat / SST 866

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 866

English description:

Medium growth period cultivar with heat tolerance and excellent yield potential

 • Excellent yield potential in irrigation areas of the Northern Cape, North West, Mpumalanga and Limpopo
 • This medium growth period cultivar can save on water and power costs!
 • Adapted to early plantings in all irrigation areas
 • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
 • Excellent root system for extended water and nutrient uptake and tolerance against soil borne diseases
 • Good grain quality
 • Good resistance against yellow rust

Afrikaanse omskrywing:

Die medium groeier wat hitte kan vat. Medium groeiperiode besproeiingskultivar met uitstekende opbrengspotensiaal

 • Uitstekende opbrengspotensiaal in die Noord-Kaap, Noordwes, Mpumalanga en Limpopo besproeiingsgebiede
 • Die medium groeiperiode kultivar kan water en kragkostes spaar!
 • Uitstekend aangepas by vroeë aanplantings in al die besproeiingsgebiede van Suid-Afrika
 • Soliede stam eienskap vir goeie omvalweerstand
 • Uitstekende wortelsisteem - bevorder die opname van voedingstowwe en water. Goeie wortelsisteem bied goeie toleransie teen wortelsiektes
 • Goeie graankwaliteit
 • Goeie weerstand teen geelroes

 


Sensako beveel die insluiting van SST 866 in alle besproeiingskoring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Energy Efficient
Water Use Efficient
Growth Period
Nitrogen Efficient
Solid Stem
Lodging Tolerant
Hectolitre Mass
Yellow Rust
License AgreementNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK