Product Detail
Products / Wheat / SST 895

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 895

English description:

Excellent yield potential in this newly released short to medium growth period cultivar

 • Excellent yield potential and good grain quality
 • This medium growth period cultivar can save on power and water costs!
 • Adapted to range from early to late plantings in all irrigation areas
 • Have the 'stay green' characteristic indicating good drought tolerance and an extended photosynthetic capacity with a positive effect on yield
 • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
 • Good resistance against stem, leaf and yellow rust

Afrikaanse omskrywing:

Die nuwe spogperd, kort tot medium groeiperiode besproeiingskultivar met uitstekende opbrengspotensiaal

 • Uitstekende opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
 • Die medium tot kort groeiperiode kan elektrisiteit sowel as water bespaar.
 • Aangepas vir planttye van vroeg tot laat in alle besproeiingsgebiede
 • Beskik oor die "stay green" karaktereienskap wat goeie droogte verdraagsaamheid aandui sowel as ‘n goeie fotosinterende kapasiteit met ‘n positiewe effek op opbrengs
 • Soliede stam eienskap vir goeie omvalweerstand
 • Goeie weerstand teen stam-, geel- en blaarroes

SENSAKO beveel die insluiting van SST 895 in alle besproeiings-koring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Energy Efficient
Water Use Efficient
Growth Period
Stay Green
Solid Stem
Lodging Tolerant
Hectolitre Mass
Leaf Rust
Yellow Rust
License AgreementNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK