Product Detail
Products / Wheat / SST 884

Besproeiingsverbouing
Irrigation production
SST 884

English description:

Short growth period cultivar with excellent yield potential

 • Excellent yield potential with good grain quality
 • The short growth period can save water and power!
 • Adapted to late plantings in all irrigated areas in South Africa
 • Have the 'stay green characteristic indicating good drought tolerance and an extended photosynthetic capacity with a positive effect on yield
 • Solid stem characteristic with good lodging tolerance
 • Excellent root system for extended water and nutrient uptake and tolerance against soil borne diseases
 • Good resistance against stem- and yellow rust

Afrikaanse omskrywing:

Die vinnige staatmaker, kort groeiperiode besproeiingskultivar met uitstekende opbrengspotensiaal

 • Uitstekende opbrengspotensiaal met goeie graankwaliteit
 • Die kort groeiperiode kan elektrisiteit sowel as water bespaar!
 • Uitstekend aangepas by laat aanplantings in al die besproeiingsgebiede van Suid-Afrika
 • Beskik oor die "stay green" karaktereienskap wat goeie droogteverdraagsaamheid aandui sowel as ‘n goeie fotosinterende kapasiteit wat ‘n positiewe effek het op opbrengs
 • Soliede stam eienskap vir goeie omvalweerstand
 • Uitstekende wortelsisteem - bevorder die opname van voedingstowwe en water
 • Goeie weerstand teen stam- en geelroes

 

 


SENSAKO beveel die insluiting van SST 884 in alle besproeiingskoring aanpla ntingspakkette aan


Yield Potential
Lodging Tolerant
Stay Green
Energy Efficient
Growth Period
Water Use Efficient
Hectolitre Mass
Nitrogen Efficient
License Agreement
Stem Rust
Yellow RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK