Product Detail
Products / Wheat / SST 3149

Droëlandverbouing
Dryland production
SST 3149

English version

 • New cultivar similar to the well known SST 399 will be avialable from 2015
 • Good lodging tolerance
 • Good grain quality and hectolitremass
 • Good pre-harvest sprouting tolerance
 • Adapted to early plantings and has resistance to stripe rust

Afrikaanse weergawe

'n Nuwe egte winter kultivar met hoë opbrengspotensiaal en 'n lang groeiperiode

 • Nuwe Sensako kultivar soortgelyk aan die bekende SST 399 vanaf 2015 kommersieël beskikbaar
 • Hoë opbrengs potensiaal kultivar met goeie staanvermoë
 • Baie stabiele lang groeiperiode kultivar, goed aangepas vir vroeë aanplantings in die Vrystaat
 • Goeie uitloopweerstand
 • Goeie graankwaliteitseienskappe skakel goed in by die pakket van kultivars wat Sensako bemark
 • Beskik oor goeie weerstand teen streeproes

A new winter wheat cultivar with high yield potential and long growth period


Yield Potential
Lodging Tolerant
Yellow Rust
Sprouting
Growth Period
Hectolitre MassNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK