Product Detail
Products / Wheat / SST 347

Droëlandverbouing
Dryland production
SST 347

English description:

Excellent grain yield and quality combined in this long growth period cultivar

 • Adapted to all cropping areas especially the Eastern Free State
 • High yield potential with good grain quality
 • Good shattering resistance with reduced bird damage
 • Longer plant with good lodging resistance
 • Adapted to early plantings due to long growth period
 • Excellent Russian wheat aphid resistance

Afrikaanse omskrywing:

Uitstekende opbrengs en kwaliteit saamgevoeg in die lang groeiperiode winterkultivar

 • Aangepas tot alle droëland verbouingsareas veral die Oos-Vrystaat
 • Hoë opbrengspotensiaal en goeie graankwaliteit
 • Goeie pitvastheid, toon minder voëlskade
 • Langer planthoogte met goeie omvalweerstand
 • Aangepas by vroeë plantings as gevolg van lang groeiperiode
 • Uitstekende Russiese koringluis weerstand

 


SENSAKO beveel die insluiting van SST 347 in alle droëland koring aanplantingspakkette aan


Yield Potential
Hectolitre Mass
Lodging Tolerant
Russian Wheat Aphid
SproutingNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK