Product Detail
Products / Wheat / SST 387

Droëlandverbouing
Dryland production
SST 387

English description:

Long growth period cultivar adapted in all dryland areas especially the Western Free State

 • High yield potential with good grain quality
 • Good shattering resistance with reduced bird damage
 • Shorter plant with excellent lodging resistance
 • Early plantings possible due to long growth period 
 • Good tillering capacity and early soil coverage
 • Good heat and drought tolerance
 • Good stem, yellow and leaf rust resistance
 • Good Russian wheat aphid resistance

Afrikaanse omskrywing:

Beste in die weste, lang groeiperiode winterkultivar met uitstekende siekteweerstand

 • Hoë opbrengspotensiaal en goeie graankwaliteit
 • Goeie pitvastheid, toon minder voëlskade
 • Korter plant met omvalweerstand
 • Vroeë aanplanting weens die lang groeiperiode
 • Goeie stoelvermoë en vroeë grondbedekking
 • Baie goeie hitte- en droogtestremmingsweerstand
 • Goeie weerstand teen stam-, geel- en blaarroes
 • Weerstand teen die Russiese koringluis

SENSAKO beveel die insluiting van SST 387 in alle droëland koring aanplantingspakkette aan, veral in die Wes-Vrystaat


Yield Potential
Hectolitre Mass
Lodging Tolerant
Yellow Rust
Leaf Rust
Russian Wheat Aphid
Stem Rust
Sprouting
License Agreement
Growth PeriodNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK