Product Detail
Products / Wheat / SST 0127

Kaap / Winterreëngebied
Cape / Winter rainfall region
SST 0127

  English description:

New medium-long growth period Cape cultivar with excellent yield potential

 • This new Sensako cultivar will be commercially available from 2015
 • A widely adapted cultivar that performs well at a range of yield potentials
 • A medium-long growth period cultivar with good shattering resistance
 • High yield potential where newest planter technology is used in conservation tillage systems
 • Cultivar is resistant to stripe rust, moderately resistant to stem rust and moderately susceptible to leaf rust
 • Good grain quality and fits in well with the Sensako cultivars currently available
 • Good sprouting tolerance
 • Cultivar is subject to a license agreement

Afrikaanse omskrywing:

Nuwe Kaapse kultivar met ‘n medium-lang groeiperiode en uitstekende opbrengspotensiaal

 • ‘n Nuwe Sensako koringkultivar wat vanaf 2015 kommersieël beskikbaar sal wees
 • ’n Hoë potensiaal kultivar met uitstekende opbrengs en aangepas vir alle gebiede
 • Kultivar is pitvas met ‘n medium-lang groeiperiode
 • Lewer uitstekende opbrengs, veral waar die gebruik van nuutste plantertegnologie in minimum bewerkingstelsels algemene praktyk is
 • Kultivar het weerstand teen streeproes, matige weerstand teen stamroes en is matig vatbaar vir blaarroes
 • Goeie kwaliteitseienskappe en sal goed inskakel by die huidige pakket van kultivars wat Sensako bemark
 • Goeie uitloopweerstand
 • Kultivar word bemark onder‘n lisensie-oreenkoms

Sensako recommends the inclusion of SST 0127 in all Cape wheat planting portfolios


License Agreement
Yield Potential
Growth Period
Lodging Tolerant
Hectolitre Mass
Sprouting
Stem Rust
Yellow RustNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK