Product Detail
Products / Wheat / SST 087

Kaap / Winterreëngebied
Cape / Winter rainfall region
SST 087

English description:

 • New late maturing Cape cultivar with excellent yield potential
 • This new Sensako cultivar has been commercially available from 2014
 • High yield potential cultivar well adapted in all areas
 • Stable late maturing cultivar, well adapted for conservation tillage systems and newest planter technology
 • Relatively good overall resistance profile with good stripe and leaf rust resistance but is susceptible to stem rust
 • Good sprouting tolerance
 • Good grain quality and fits in well with Sensakocultivars currently available
 • This Cape cultivar showed good response to supplementary irrigation practices
 • Cultivar is subject to a license agreement

Afrikaanse omskrywing:

 • Nuwe Kaapse kultivar met lang groeiperiode en uitstekende opbrengs potensiaal
 • Die nuwe Sensako koringkultivar is vanaf 2014 kommersieël beskikbaar
 • Hoë potensiaal kultivar met uitstekende opbrengs
 • Stabiele lang groeiperiode kultivar is goed aangepas vir alle gebiede waar die nuutste plantertegnologie in minimum bewerkingstelsels algemene praktyk is
 • Goeie weerstand teen streep-en blaarroes en vatbaar vir stamroes
 • Goeie uitloopweerstand
 • Goeie graankwaliteitseienskappe en skakel goed in by die huidige pakket van Sensako kultivars
 • Kaapse kultivar wat goed presteer onder aanvullende besproeiing
 • Kultivar is onderhewig aan ‘n lisensie-ooreenkoms

Sensako recommends the inclusion of SST 087 in all Cape wheat planting portfolios


Sprouting
Irrigation
Leaf Rust
Yellow Rust
License Agreement
Yield Potential
Growth Period
Lodging Tolerant
Hectolitre MassNEWS

IETS OOR SENSAKO

04 March, 2015 9:04:04VERBETERING IN GENETIESE ...

02 March, 2015 14:20:38KORING ONTWIKKELING EN GE...

02 March, 2015 13:59:20
FIND US ON FACEBOOK